Unit ICT

Nama Kedudukan Telefon
Rashidi Bin Yahaya Penolong Pegawai Teknologi Maklumat samb. 210
Nurul Shahilia Binti Zulkafli Pen. Peg. Teknologi Maklumat (KUP) samb. 209